Pozitsionirane na stranitsite sami

Продажбите, регистрирани в касовия апарат, следва да се извършват от данъкоплатци, които продават стоки на физически лица без провеждане на бизнес кампании и от земеделски стопани, които се установяват като част от еднократна сума. Случаите на не-записване на продажбите се събират със санкции, които се решават с конкретен закон. Данъкоплатците често имат желание да не поемат задължението за тях и, например, честите нередности се считат за липса на контрол върху границите на оборота, които дават право да се регистрират продажби чрез касови апарати и допълнително случаи, в които се представят нови правни актове, които изискват посочените от предприятията се изисква да водят записи.

Задължението за водене на записи в касовата служба не е илюзия, тъй като го отличава от налагането на санкции на субекти, които произтичат от разпоредбите на Закона за данъците върху материалите и услугите. С други думи, неспазването на законовите разпоредби, определящи реда за водене на записи чрез касови апарати elzab mera & nbsp; включва реални санкции, т.е. не си струва да рискуваме тук. Не всеки инвеститор е наясно с този факт и не познава закона.

Заедно с чл. 111, пар. 2 за данъка върху продуктите и услугите, ръководителят на данъчната служба или органът за данъчен контрол може да наложи строга санкция в размер на 30% от данъка, който е бил начислен при закупуване на стоки или услуги. При успеха на физическите лица за неспазване на документите, такъв субект носи отговорност за фискални престъпления или за самото престъпление. Ето защо не се опитвайте да мамите властите по този въпрос и преди всичко трябва да привлечете съвет от счетоводител или адвокат, който е защитил предприемача от спазването на законовите разпоредби.

На мястото на продажба, регистрирано посредством касови апарати, заслужава да се отбележи, че данъчното задължение има само и единствено недостатъци, които са имали апартамент от 1 декември 2008 г., така че от момента на получаване на правна уредба w.w.w.w.w. разпоредбите на закона. Тук, за успех в успеха на грешките, правоприлагащите органи няма да бъдат отговорни пред предприемача за законова, данъчна или наказателна отговорност от периода преди 1 декември 2008 г. в предвидения срок и следователно спиране на законоустановените дейности.