Kasov aparat 2015 80

Никой не може да си представи магазин без касов апарат в нови времена. Касовите магазини са инструменти, които записват всички фискални операции в последния размер на данъка върху дохода. Регистрацията на продажбите в касата се оформя чрез въвеждане на кодове за продажба, стоки или услуги директно от клавиатурата, вградена в сумата, или чрез използване на код. Имената на стоките или услугите трябва да бъдат предварително програмирани в паметта на касовия апарат.Използваните в Полша фискални касови апарати са оборудвани с фискална памет с характеристиките на ОТП, в които нетният и брутният оборот се препоръчват за целите на деня за търговия, като се посочват различни ставки на ДДС.

Модерният касов апарат не е снабден с LCD екран, а също и безжична интернет връзка. Все по-често можем да наблюдаваме железниците в изкуството на касовите апарати. Те са още по-малки, което се отразява добре на ежедневния комфорт на нещата и способността да се осигури обслужване на клиентите.Съвременните модели ви позволяват да регистрирате продажби и да създадете фискален отчет без никакви проблеми.Устройствата все повече се изработват от гъвкави и лесни за допир материали, което също влияе върху комфорта на работа.

Повечето съвременни касови апарати си сътрудничат с компютър и позволяват да се свържат с баркод четци и платежен терминал.Съвременните касови апарати са проектирани така, че при успеха на замяна на ролката хартия, потребителят има много добро въведение в необходимите моменти.В случай на повреда в касовия апарат, клиентът трябва да поиска услуга, която е оторизирана да поправя касовите апарати. Резултатът е, че всеки съвременен касов апарат е запечатан, но не е отстранен от собственика. Само служител или данъчен служител може да създава прегледи.По време на одита на заглавието на държавното съкровище, по-специално, се съдържа съдържанието на фискалната памет, целостта на пломбите и вписванията в експлоатация за навременни проверки на наличността. При успешното откриване на нередности върху работодателя може да бъде наложена финансова санкция.